Archive for Maret, 2008

h1

hakekat Riba

Maret 4, 2008


Banyak sekali kaum muslimin telah mengetahui pengharaman riba namun masih terjebak karena tidak mengenal hakekat riba. Karenanya kami sampaikan hakekat riba dalam penjelasan sebagai berikut: Read the rest of this entry ?

Iklan
h1

Mu’amalat Ribawi dan Bahayanya

Maret 4, 2008

Kholid Syamhudi

Muqaddimah.

Muamalat Maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak jaman klasik, bahkan jaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada ditangan orang lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, Read the rest of this entry ?

h1

Mu’amalat Ribawi dan Bahayanya

Maret 4, 2008