h1

Hadiah Takwa

Desember 25, 2007

23 Hadiah Ketakwaan.Telah lalu dijelaskan urgensi dan hakekat takwa serta anjuran dan perintah bertakwa. Untuk memotivasi hamba Allah dalam bertakwa, Allah memberikan hadiah bagi yang bertakwa yang didapatkan hamba tersebut didunia dan akherat. Semua itu Allah janjikan dalam Al Qur’an. Diantara hadiah tersebut adalah:

 1. Dijaga dari para musuhnya, sebagaimana difirmankan Allah:

jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (QS Al Imron: 120).

 1. Mendapatkan bantuan dan kemenangan dari Allah, seperti dijelaskan dalam firmanNya:

esungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Al Nahl 128)

 1. Mendapatkan keselamatan dari bencana dan mendapatkan rizeki dari tepat yang tak terduga-duga. Inilah yang dijanjikan dalam firman Allah:

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.(QS Al Tholaq 2-3)

 1. amalannya diterima Allah, sebagaimana dalam firman Allah:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. (QS Al Maidah 27)

 1. Menjadi yang termulia disisi Allah. Hal ini dijelaskan dalam firmanNya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al Hujurat 13)

 1. Selamat dari adzab Allah di neraka. Ini dijanjikan dalam firmanNya:

Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam Keadaan berlutut. (QS Maryam 71-72)

 1. Allah mempersiapkan syurga untuk orang yang bertakwa, sebagaimana dalam firmanNYa:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (Al Imron 133)

 1. Mendapat kecintaan Allah, seperti dijelaskan dalam firmanNya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al Taubah 7)

 1. tidak merasa takut, berduka dan selalu bahagia didunia dan akherat serta mendapatkan kemenangan agung. Berdasarkan firman Allah:

Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (QS Yunus 62-64).

 1. Mendapatkan syurga-syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai Ini dijanjikan dalam firmanNya

akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.(Qs  Aliomron 198) dan firmanNya:Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,  di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. (Al Qomar 54-55)

 1. Allah memberikan furqan yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil. Inilah pemberian yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa dalam firmanNya:

Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS Al Annnfal 29).Furqan disini bermakna petunjuk yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil, dapat juga diartikan disini sebagai pertolongan.

 1. dimudahkan urusannya didunia dan akherat, sebab Allah jelaskan hal ini dalam firmanNya:

Barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Al Tholaq 4)

 1. Dihapuskan dosa dan kesalahannya sebagai anugerah Allah atas ketakwaannya. Allah berfirman:

Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. (QS Al Tholaq 5)Dan Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan. (QS  Al Maidah 65)

 1. Takwa menjadi sebab kesuksesan dan keberuntungan.  Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya:

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan[QS Al Nur 52]. Dan firmanNya:200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.( QS Alimron 200). 

 1. Takwa adalah jalan mendapatkan ilmu, sehingga ilmu dapat diperoleh dengannya. Ini dijelaskan dalam firmanNya:

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al Baqarah 282).

 1. Takwa sebaik-baiknya perbekalan, sebagaimana disampaikan Allah dalam firmanNya:

Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Qs Al Baqarah 197)

 1. takwa adalah sebaik-baik pakaian, seperti disebutkan Allah dalam firmanNya:

Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS AL A’rof 26)Berkata seorang penyair:Apabila seorang tidak  berpakaian takwa Berubah telanjang walaupun berpakaian Sebaik-baik pakaian seorang adalah ketaatan  kepada AllahDan tidak ada kebaikan bagi orang yang maksiat kepada Allah

 1. AKibat baik itu adalah milik orang yang bertakwa.

dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (QS Thoha 132).

 1. Menjadi wali Allah dengan dasar firman Allah:

Sungguh wali-waliNya hanyalah orang-orang yang bertakwa. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS Al Anfal 34).

 1. mendapatkan janji Allah untuk masuk syurga yang kekal, seperti dalam firmanNya:

Katakanlah: “Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?” Dia menjadi Balasan dan tempat kembali bagi mereka?”. (QS Al Furqan 15)

 1. Allah menjadi wali orang yang bertakwa. Sebagaimana difirmankan Allah:

19. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. (QS Al Jatsiyah 19).

 1. Takwa menjadi sebab mendapatkan barokah, seperti dalam janji Allah pada firmanNya:

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS Al Q’rof 96)

 1. Takwa menjadi standar kemulian hamba disisi Allah, seperti dalam firmanNya:

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al Hujurat 13).

 1. Orang bertakwa adalah pewaris syurga sebagaimana telah ditetapkan dalam firmanNya:

 Itulah syurga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.

 1. Dilipat gandakan pahala dan kebaikannya sebagai anugerah Allah atas ketakwaannya. Inilah yang dijanjikan dalam firmanNya:

28. Hai orang-orang yang beriman (kepada Para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Hadied 28).Demikianlah sebagian hasil dan hadiah Allah kepada orang yang bertakwa agar kita semua dapat meraihnya dengan sempurna. Marilah bertakwa semoga Allah mudahkan meraih hasil dan hadiah tersebut.Wabillahi Taufiq.  


 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: